UFO-Norge blir Norsk UFO Senter

Gjennom store deler av 2016 jobbet UFO-Norge og NETI for å slå sammen de to organisasjonene til èn større og mer slagkraftig forening.  Samtalene bar frukter og 17.oktober 2016 var Norsk UFO Senter registrert i Brønnøysund. 26. mars 2017 hadde vi vårt første landsmøte og et nytt styre ble valgt.  Her er et klipp fra våre vedtekter:

Norsk UFO Senter er opprettet ved sammenslåing av UFO-Norge og NETI (Norsk Organisasjon for Studiet av Utenomjordisk Intelligens), vedtatt på konstituerende møte søndag 21.august. 2016.
Norsk UFO Senter er en (ideell) interesseorganisasjon for folk som er interessert i studiet av UFO-fenomener.
Norsk UFO Senter har som formål å samle inn, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO-fenomenet, samt drive informasjonsvirksomhet om saken overfor alle interesserte og offentligheten for å øke forståelsen om UFO-fenomenet og vår plass i den kosmiske helheten.

Vi ønsker å være åpne for en fredelig kontakt, utveksling og sameksistens på alle plan.  Alle med interesse for UFO-fenomenet kan bli medlem av organisasjonen.

TV-dokumentar: UFO-jegerne

Dokumentarfilmen om UFO-Sverige og jakten etter løsningen på mysteriet om spøkelsesrakettene, sendes på følgende kanaler:
NRK2: 7. mars 2016 kl.21:30
SVT2 og SVT Play: torsdag 10. mars 2016 kl. 20:00
SVT2: lørdag 12. mars 2016 kl. 14:30
SVT2: søndag 13. mars 2016 kl.

Ny webside

UFO-Norge har tatt i bruk wordpress som ny publiseringsløsning. Den gamle løsningen vil gradvis fases ut, men er foreløpig tilgjengelig på http://www.ufo.no/index-old.php Det er mulig å kommentere nyhetssakene nederst på hver side.