All informasjon som samles inn via internett oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Denne informasjonen vil ikke bli solgt, utlånt, utleid eller på annen måte gjort tilgjengelig for andre enn representanter for UFO-Norge.

Alle som behandler informasjon som beskrevet over har signert en egen taushetserklæring. Informasjon vil ikke offentliggjøres såfremt ikke informasjonen allerede er allment kjent. Elektronisk informasjon oppbevares innenfor egne elektroniske brannmurer og i programvare som er spesialtilpasset for beskrevet bruk. Sletting av elektronisk data gjennomføres slik at innformasjonen ikke skal være sporbar i ettertid.

Skjemet finnes i to utgaver: en detaljert og en enkel. For å komme til den enkle versjonen, klikker du "enkelt skjema" nederst på siden. UFO-Norges rapportarkiv og videre undersøkelser drar stor nytte av å få dokumentert UFO-observasjoner så grundig som mulig. Dersom du har tid og mulighet, ber vi deg derfor om å fylle ut vårt detaljerte skjema.

Ingen felter er obligatoriske, men vi ber deg vennligst fylle inn så mange som mulig.

Personalia
Fornavn:
Etternavn:
Yrke:
Gateadresse:
Postnummer og poststed:
Fødselsdato / måned / år / /
Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-post:
Utdannelse
Interesser
Andre vitner (navn, adresse, telefon)
Rapport registrert
Hendelsesbeskrivelse
Beskriv hendelsen så nøyaktig som mulig:
Tidsangivelse
Angi observasjonsdato så nøyaktig som mulig: / / (dato/måned/år)
Ukedag
Observasjonen begynte klokken:
Observasjonen sluttet klokken:
Starttidspunktet er angitt med en sikkerhet på +/-:
Hvor lenge iakttok du fenomenet:
Observasjonssted
Hvor befant du deg under observasjonen ?
(nøyaktig eller nærmeste sted, postnummer og poststed)


Ønsker å legge til fil etterpå:
4705 -> skriv denne koden til høyre ->