UFO nr 3 / 2012

Rapportnytt, av Ottar Sæbjørnsen, side 4-7.

De ferskeste rapportene som har kommet inn til Rapportsentralen omtales.

BUFORA-konferansen 2012, av Ole Jonny Brænne, side 8-11.

Tvil om Hessdalen-bilder, av Ole Jonny Brænne, side 12-14.

Presseklipp, av Mentz Kaarbø, side 15-27.

Omtaler av de siste månedenes UFO-fenomener i norsk presse.

Bokanmeldelser, av Ole Jonny Brænne, side 28-30.

UFO-Sverige på jakt etter spøkelsesraketter, av Mentz Kaarbø, side 30.

UFO nr 2 / 2012

Rapportnytt, av Ottar Sæbjørnsen, side 4-7. De ferskeste rapportene som har kommet inn til Rapportsentralen omtales.
Saucer Sam – UFO-observasjonen som overbeviste en regjeringsminister, av Jasper Copping, side 8-9.
Klassisk bilde av «marsboer» avslørt, av Kentaro Mori, side 10-15.
UFO-Norge med egne frimerker, av Ole Jonny Brænne, side 15.
Presseklipp, av Mentz Kaarbø, side 17-23.
Omtaler av de siste månedenes UFO-fenomener i norsk presse.
Bokanmeldelser, av Ole Jonny Brænne & Thomas Lundbo,

UFO nr 1/ 2012

I tillegg til mindre artikler og notiser, kan vi nevne;

Rapportnytt, av Ottar Sæbjørnsen, side 4-9.
De ferskeste rapportene som har kommet inn til Rapportsentralen omtales.

UFO filmet på video over militærflyplass i Chile, av Leslie Kean & Ralph Blumenthal, side 10-14.

Bokanmeldelser, av Ole Jonny Brænne & Frederick Lucius Nathanael & Tonje Maria Mehlen, side 15-16 + 26-28 + 30.
9 bøker med tilknytning til UFO-fenomener omtales.

Presseklipp, av Mentz Kaarbø, side 17-20 + 23-24.
Omtaler av de siste månedenes UFO-fenomener i norsk presse.

UFO over Voss?, av Mentz Kaarbø, side 21.

Bergensk UFO på meksikansk TV, av Mentz Kaarbø, side 22-23.

Stadig flere UFO-dokumenter frigis i Storbritannia, av Mentz Kaarbø, side 29.

Hessdalsfenomenet under lupen, av Mentz Kaarbø, side 30.