Medlemskap

Medlemskap i UFO-NORGE

Bli medlem av Norges eneste seriøse organisasjon som forsker på UFO fenomenet. Vil du vite mere om hva som skjer i Norge samt større saker ute i verden, bør du vurdere å melde deg inn.

Hva får du gjennom ditt medlemskap?

  • Et abonnement på bladet UFO, som utgis 4 ganger i året. Av og til utgis også spesialnumre. med fyldig stoff om saker fra Norge og ellers i verden.
  • Du får også møte-, tale- og stemmerett på våre årsmøter.

Hva koster så dette?
Du betaler kun kr. 450,- for alt dette.

VIP Medlemskap
Vi har også noe som heter VIP-medlemskap, man betaler da inn kr. 560.- eller mer. Andre mulige goder ved medlemskap og VIP medlemskap vil kunngjøres i tidsskriftet. Det er også mulig å støtte økonomisk uten å måtte være medlem, for de som ønsker det.

Hvordan betaler du for ditt medlemskap?
Medlemskap: Sett inn kr. 450,- og merk giro «Medlemskap»
VIP Medlem: Sett inn kr. 560,- og merk giro «VIP Medlem»
Donasjon: Sett inn kr. xxx,- og merk giro «Gave»

Pengene settes inn på konto: 2470 17 28862 Mottaker: UFO-NORGE