Feltforskere

Bli feltforsker i UFO-Norge:

Har du lyst til å gjøre en innsats for å løse UFO mysteriet i ditt lokaldistrikt, så ta kontakt med vår Feltforskerkoordinator.

Som feltforsker kan du få følge opp saker, intervjue observatører, samle inn informasjon, foreta oppmålinger, samle inn prøver osv. Vi trenger folk spredt over hele Norge, så meld din interesse. For å bli feltforsker må du være medlem av UFO-Norge.

Vil du vite mer så ta kontakt med vår Feltforskerkoordinator:

Stein Carlsen
stein@ufo.no 
Bjørnebærstien 45
1348 RYKKINN
Mob: 48 08 64 70

Oversikt over feltforskere

Avdeling Navn Poststed Email Telefon
UFO-NORGE MIDT Arnulf Løken Levanger arnulf@ufo.no 90686568 – 74082802
UFO-NORGE ØST Sørlie, Johnny Buskerud johnnyso@hotmail.com 99551419
UFO-NORGE SØR Jensen, Tom-Arne Nedenes tomarne.nygren@gmail.com 40473455
UFO-NORGE VEST Eivind Husby Kristiansund eivindhusby1980@hotmail.com  94471066
UFO-NORGE VEST Ottar Sæbjørnsen Molde ottardin@online.no 92601149
UFO-NORGE VEST Mentz Kaarbø Bergen mentz@ufo.no
UFO-NORGE ØST Stein Carlsen Rykkinn stein@ufo.no 91725492
UFO-NORGE VEST Jan Erik Bergfjord Tælavåg jebergfjord@gmail.com 46960196
UFO-NORGE ØST Marie Andrem  Drøbak marie.andrem@hotmail.no  99684890
UFO-NORGE ØST Brænne, Ole Jonny  Oslo widescreen@chello.no 99031699
UFO-NORGE ØST Kenneth Jakobsen  Larvik kennethjakobsen@hotmail.no 48120695