Tidsskriftet

UFO-Norge utgir tidsskriftet UFO fire ganger pr år. Tidsskriftet inneholder artikler, leserbrev, bokanmeldelser, omtale av og kronologisk oversikt over mottatte rapporter, bilder av fenomenet, og andre aktuelle nyheter.

I tillegg har UFO-Norge utgitt noen spesialhefter som tar opp enkelte temaer på en mer inngående måte enn hva som er mulig i en artikkel. Tidligere har UFO-Norge også utgitt Nordic UFO Newsletter og UFO-Norway News (begge på engelsk). Du må gjerne lese våre tidligere utgaver, eller ganske enkelt få tilsendt tidsskriftet i posten når du er abonnent.

Bli Abonnent

Et abonnement på tidsskriftet UFO koster 260,-/år. I tillegg til abonnement kan du også bli medlem av organisasjonen. Det koster kr. 150.-/år (i tillegg til abonnementsprisen) og du har dermed møte-, tale- og stemmerett på UFO-Norges landsmøter.

Det er lov å si sin mening i tidsskriftet i form av leserbrev. Vi tar også i mot artikler dersom det noen blant leserne som føler de har noe å bidra med og som kan være med å løfte bladet. Dette stoffet må oversendes enten med epost eller sendes som diskett til vår redaksjon – kontakt vår redaktør for nærmere informasjon.

Bestilling av abonnement

Abonnement bestilles ved å betale kr. 260,- til bankgirokonto: 2470 17 28862. Mottaker: UFO-NORGE. Merk giroen med Abonnement.

Eller du kan få tilsendt informasjon om UFO-Norge, blanketter osv, ved å sende opplysninger om navn og postadresse til nærmeste kontaktperson.