UFO-Norge blir Norsk UFO Senter

Gjennom store deler av 2016 jobbet UFO-Norge og NETI for å slå sammen de to organisasjonene til èn større og mer slagkraftig forening. Samtalene bar frukter og 17.oktober 2016 var Norsk UFO Senter registrert i Brønnøysund.
26. mars 2017 hadde vi vårt første landsmøte og et nytt styre ble valgt.

Her er et klipp fra våre vedtekter:
Norsk UFO Senter er opprettet ved sammenslåing av UFO-Norge og NETI
(Norsk Organisasjon for Studiet av Utenomjordisk Intelligens), vedtatt på konstituerende møte søndag 21. august. 2016.
Norsk UFO Senter er en (ideell) interesseorganisasjon for folk som er interessert i studiet av UFO-fenomener.

Norsk UFO Senter har som formål å samle inn, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO-fenomenet, samt drive informasjonsvirksomhet om saken overfor alle interesserte og offentligheten for å øke forståelsen om UFO-fenomenet og vår plass i den kosmiske helheten. Vi ønsker å være åpne for en fredelig kontakt, utveksling og sameksistens på alle plan.

Alle med interesse for UFO-fenomenet kan bli medlem av organisasjonen.

Mer informasjon og innhold kommer her i løpet av kort tid:
www.norskufosenter.no

kontakt@norskufosenter.no

 

Ny webside

UFO-Norge har tatt i bruk wordpress som ny publiseringsløsning. Den gamle løsningen vil gradvis fases ut, men er foreløpig tilgjengelig på http://www.ufo.no/index-old.php

Det er mulig å kommentere nyhetssakene nederst på hver side. Innspill mottas med takk.

UFO nr 4 / 2012

Rapportnytt, av Ottar Sæbjørnsen, side 4-6.
UFO-sak over Namsos, av Arnulf Løken, side 7.
Mystiske lys mellom Andøya og Bardufoss, av Morten Kasbergsen, side 8-9 + 11.
Klipp fra en gammel loggbok med 335 skvadron, av Oddvard Johnsen, side 9-10.
Spitsbergen UFO-krasj historien nok en gang, av Theo Paijmans, side 12-16.
Gamle avisklipp, av Ole Jonny Brænne, side 16.
Presseklipp, av Mentz Kaarbø, side 17-28.

Les videre