UFO-Norge blir Norsk UFO Senter

Gjennom store deler av 2016 jobbet UFO-Norge og NETI for å slå sammen de to organisasjonene til èn større og mer slagkraftig forening. Samtalene bar frukter og 17.oktober 2016 var Norsk UFO Senter registrert i Brønnøysund.
26. mars 2017 hadde vi vårt første landsmøte og et nytt styre ble valgt.

Her er et klipp fra våre vedtekter:
Norsk UFO Senter er opprettet ved sammenslåing av UFO-Norge og NETI
(Norsk Organisasjon for Studiet av Utenomjordisk Intelligens), vedtatt på konstituerende møte søndag 21. august. 2016.
Norsk UFO Senter er en (ideell) interesseorganisasjon for folk som er interessert i studiet av UFO-fenomener.

Norsk UFO Senter har som formål å samle inn, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO-fenomenet, samt drive informasjonsvirksomhet om saken overfor alle interesserte og offentligheten for å øke forståelsen om UFO-fenomenet og vår plass i den kosmiske helheten. Vi ønsker å være åpne for en fredelig kontakt, utveksling og sameksistens på alle plan.

Alle med interesse for UFO-fenomenet kan bli medlem av organisasjonen.

Mer informasjon og innhold kommer her i løpet av kort tid:
www.norskufosenter.no

kontakt@norskufosenter.no

 

Fra arkivet: Nikola Tesla

Nikola Tesla

Av Per Ottesen

(opprinnelig publisert i 1989, spesialutgave av UFO)

Nikola Tesla (1856-1943). Elektroingeniør, født i Smiljau i Kroatia (Jugoslavia). Kom i 1884 til USA og var en tid hos T.A. Edison. Oppfinner med ca. 700 patenter. Beskrev asynkron- og synkronmotorer. Bidro til radiotelegrafiens utvikling, frembrakte de første Teslastrømmer (høyfrekvent vekselstrøm med høy spenning – brukes i elektroterapi), og utviklet kraftoverføring ved trefasestrøm.

Les videre